Door op de volgende link te klikken kunt u een uittreksel van de KvK downloaden waar alle gegevens van De Slinger Almelo te vinden zijn:
KLIK HIER

Jaarverslag 2020

Klik hier om het jaarverslag te downloaden

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021

Klik hier om het jaarverslag te downloaden

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022

Klik hier om het jaarverslag te downloaden

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2023

Klik hier om het jaarverslag te downloaden

Jaarrekening 2023

De Slinger Almelo is een netwerk van bedrijven die zich inzetten voor de samenleving. 

De Slinger Almelo heeft als doel:    

De maatschappelijke betrokkenheid (MBO) van het bedrijfsleven te stimuleren. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen willen wij initiatieven en activiteiten ondersteunen die de onderlinge samenhang in de maatschappij verbeteren. De Slinger Almelo biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke betrokkenheid”.

Toegankelijkheid vergroten

Sociale organisaties kunnen de Slinger Almelo gebruiken om beter toegankelijk te worden voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet elke buurtorganisatie, speeltuinvereniging, kinderboerderij, voetbalclub en  vrijwilligersorganisatie net als en actieve burgers met ideeën weten, dat via de Slinger Almelo ondersteuning geboden kan worden bij de uitvoering van hun initiatief. De ondersteuning van de Slinger maakt dat de vraag van sociale organisaties aansluit bij het aanbod van bedrijven. De Slinger denkt mee en verbindt.’

Bemiddeling en ondersteuning

De Slinger Almelo onderneemt in principe zelf geen inhoudelijke projecten, maar ondersteunt die van haar partners door de publieke aandacht hiervoor te vergroten en deze te faciliteren met kennis en menskracht. De Slinger is zelf geen evenementenbureau.

Onafhankelijke positie

De Slinger Almelo is volstrekt a-politiek en neutraal. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse en politieke en religieuze overtuiging.

Merk ‘De Slinger’

De Slinger Almelo heeft reeds bewezen voor bedrijven een waardevolle aanvulling te zijn op het gebied van MBO. Door bedrijven te ‘belonen’ die hierin hun  verantwoordelijkheid nemen wil de Slinger Almelo zich inzetten het begrip ‘De Slinger’ meer waarde te geven. Bedrijven met het logo van De Slinger op hun website zullen een voorsprong hebben op bedrijven die dat niet hebben. Hiermee wil de Slinger een antwoord geven op de vraag van bedrijven om het maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken.

Openbare informatie

* Op Pagina “Team” vindt u zowel het voltallige Bestuur, Comité van Aanbeveling evenals het Vrijwilligersteam
*Op pagina “Contact” vindt u onderaan deze pagina het voltallige adres van De Slinger Almelo

Middels bovenstaande documenten en onderstaande link kunt u overige benodigde informatie vinden

Link Beloningssysteem De Slinger Almelo
klik op bovenstaande link voor meer info!