De Slingerbeurs Almelo

De 10de Slingerbeurs Almelo stond als vanouds in het teken van verbinding!

De Slingebeurs Almelo, dé beurs waar het Almelose bedrijfsleven belangeloos zich inzet voor een hulpvraag van een Stichting of Vereniging, werd ook in 2022 weer een feest der verbinding!

Bedrijven als Bolk Transport, Timberland, Mulder Vastgoed zijn slecht een paar van de vele krachtige bedrijven die, middels afgevaardigden, zichzelf presenteerden op de beursvloer van het ROC. Iedereen had er, na een periode van afwezigheid door Corona, weer zichtbaar zin om de beursvloer te bezoeken. Burgemeester Arjen Gerritsen opende deze feestelijke samenkomst van aanbieders van- en vragers middels een slag op de Gong, waarna de Ballroom danser van InnerAll de beurs middels mooie walsen feestelijk opende.

Tijdens de beurs zijn er 117 waardevolle matches tot stand gekomen. Dat leverde 787 uur aan maatschappelijke dienstverlening ter waarde van 39.560 euro op. Uiteraard een resultaat om trots op te zijn!

Heeft u als bedrijf een aanbod of heeft uw vereniging een vraag? Deze kunnen hieronder doorgegeven worden.

IK HEB EEN AANBOD… >

Heeft uw verenging of stichting een hulpvraag, meldt u dan aan via de knop hieronder:

IK HEB EEN VRAAG… >

Wij hopen u welkom te mogen heten op deze unieke 10de Editie van De Slinger Almelo Bestuur en team van De Slinger Almelo

Bij vragen bel gerust met Projectleider Juliette Vrijhoeven 0615244426

DE SPELREGELS ZIJN ALS VOLGT:

 • Aanmelden: Alleen vragers, aanbieders en bezoekers die van tevoren zijn aangemeld krijgen toegang tot de beurs. Het is niet mogelijk om u op de dag van de beurs nog aan te melden.
 • Tijd: Er kan op de beursvloer gehandeld worden van 14.30 – 15.45 uur
 • Prikbord matches: Deze dienen ook ingevuld te worden op een matchformulier, zodat De Slinger het overzicht kan behouden over de gemaakte matches
 • Matches: De Aanbieder en de Vrager stellen onderling in overleg de Ureninzet vast
  Matchnummer op matchformulier en gedeelte van accountant en notaris dienen niet ingevuld te worden
  De Vrager levert het ingevulde matchformulier in bij de poortwachter. De match is pas goedgekeurd en afgerond wanneer de accountant en de notaris het matchformulier hebben ondertekend. Zowel Vrager als Aanbieder dienen een kopie van het matchformulier na afloop van de Beurs op te halen bij de Helpdesk
 • Badges: Alle deelnemers zijn geregistreerd. U krijgt bij aankomst op de Slingerbeurs een badge. Alleen personen met een roze badge kunnen matches maken. Geen badge betekent dus geen match!
 • Stageplekken: Vragers en aanbieders mogen geen stageplekken vragen of aanbieden
 • Kopie matchformulier: Na afloop van de Slingerbeurs dient u een kopie van uw matchformulier op te halen bij de Helpdesk. Wij zenden deze NIET na
 • Donaties: Er mag GEEN financiële bijdrage gevraagd of ontvangen worden.
 • Opvolgen matches: De vrager is verantwoordelijk voor het opvolgen van de match, de vrager neemt voor 1 juli contact op met de aanbieder voor het maken van een afspraak. De vrager kan een match niet afdwingen als de aanbieder een goede reden heeft om een match niet door te laten gaan. Het team van De Slinger zal regelmatig informeren bij zowel vragers als aanbieders hoe de stand van zaken is.
 • Vragers: Uw organisatie moet gehuisvest te zijn in de gemeente Almelo en richt zich op de inwoners van de gemeente Almelo. U mag maximaal 5 matches maken. Een aantal keer per jaar zetten we een match in het zonnetje. Van deze match moeten wij uiteraard op de hoogte zijn middels één of meerdere foto’s en een kort stukje.
 • Aanbieders: U krijgt een statafel met nummer en bedrijfsnaam. U mag reclamemateriaal op de tafel leggen en 1 banner meenemen (max 1.50 m breed). Van 14.30 – 15.45 uur dient er iemand van uw bedrijf aanwezig te zijn bij de statafel die u is toegewezen. Deze persoon dient op de hoogte te zijn van uw aanbod. U bepaalt zelf met wie u een match maakt.
  • De Slinger: Het team van de Slinger behoudt zich het recht voor een bezoeker, vrager of aanbieder te weigeren, een vraag of aanbod te herformuleren (uiteraard in overleg) en regelmatig te informeren naar de voortgang van een match.

DE SLINGERBEURS 2021

DE SLINGERBEURS ALMELO 8 APRIL A.S.

De 10e Slingerbeurs Almelo komt er eindelijk aan!

Op vrijdag 8 april 2022 is het dan zover, eindelijk de 10e Slingerbeurs Almelo.

Wij gaan er samen met uw bedrijf of stichting een groot feest van maken bij het ROC aan de Wierdensestraat! Het belooft een mooie middag te worden met aanbieders en vragers die Almelo een warm hart toedragen. Uiteraard zorgen wij voor de hapjes en drankjes!

Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen willen wij initiatieven en activiteiten ondersteunen die de onderlinge samenhang in de maatschappij verbeteren. De Slinger Almelo biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke betrokkenheid”.

Overzicht vragen
Overzicht aanbod

VRAAG & AANBOD

Maatschappelijk ondernemen begint hier!

Meld je aan voor de slingerbeurs

Klik hieronder op de selectie van je keuze en geef aan of je een aanbieding of een vraag hebt!
Mocht je een algemene vraag hebben neem dan regulier contact met ons op door hier te klikken!

MELD JE AAN | AANBOD
MELD JE AAN | VRAAG