JAAROVERZICHT

In alle opzichten is het afgelopen jaar 2020 een raar en uitdagend jaar geweest. De Slingerbeurs kon fysiek geen doorgang vinden in verband met het Coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Maar het heeft ons er niet van weerhouden om toch “digitaal en online” op zoek te gaan naar matches en partijen met elkaar in contact te brengen. En dit is mede door medewerking van al onze partners en partijen die een vraag hadden wonderwel gelukt. Dank hiervoor! Hoe het komende jaar er uit zal zien is nog steeds onzeker, maar wat wel zeker is, wij gaan door met het realiseren van matches tussen vragers en mooie regionale ondernemers die op deze manier een steentje bijdragen aan een mooiere maatschappij. Sociaal verantwoord ondernemen begint bij de Slinger Almelo.

2020 IN BEELD…