Uw mening is belangrijk, zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en daar waar mogelijk verbeteren.

Dank voor uw bijdrage.
Namens het Slingerteam

Zo ja: Zijn de Matches uitgevoerd of zijn de ingeplande data bekend? | Zo niet: Is er al contact geweest?
Wij hopen u terug te zien op 14 April – De Slingerbeurs 2023. Mocht u zich op willen geven, dan kan dit via deze retourmail of via het invulformulier op www.deslingeralmelo.nl