IK HEB EEN VRAAG… >
IK HEB EEN AANBOD… >

Wij hopen u in 2025 wederom welkom te mogen heten op deze unieke 13de Editie van De Slinger Almelo Bestuur en team van De Slinger Almelo

Bij vragen: mail gerust naar info@deslingeralmelo.nl

Het Slingerteam brengt vragers (Stichtingen en Verenigingen uit Almelo) en aanbieders (Bedrijven in- en rondom Almelo) met elkaar in contact om samen afspraken te maken. Dat doen wij ééns per jaar tijdens de Slingerbeurs in het ROC van Twente aan de Wierdensestraat te Almelo. Maar ook het hele jaar door kunt u uw vraag of aanbod mailen naar info@deslingeralmelo.nl.

De Slinger zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en maatschappelijke organisaties laten hun betrokkenheid bij Almelo zien.

Via ons netwerk van bedrijven kunnen stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven een beroep doen op hulp van lokale bedrijven die kennis, materialen, faciliteiten of menskracht met hen willen delen.

Partnerflyer De Slinger Almelo

Hiermee ontstaat een win-win situatie:

 • maatschappelijke organisaties kunnen hun (vrijwilligers)werk beter doen;
 • bedrijven kunnen op een praktische manier hun maatschappelijke betrokkenheid invullen.

Wilt u meer informatie over de Slingerbeurs?  Mail gerust naar info@deslingeralmelo.nl voor contact of aanvullende informatie. * Wij zullen uitgevoerde matches tevens op deze website en op fb Slinger Almelo vermelden.

DE SPELREGELS TIJDENS DE BEURS ZIJN ALS VOLGT:

 • Aanmelden: Alleen vragers, aanbieders en bezoekers die van tevoren zijn aangemeld krijgen toegang tot de beurs. Het is niet mogelijk om u op de dag van de beurs nog aan te melden.
 • Tijd: Er kan op de beursvloer gehandeld worden van 14.30 – 15.45 uur
 • Prikbord matches: Deze dienen ook ingevuld te worden op een matchformulier, zodat De Slinger het overzicht kan behouden over de gemaakte matches
 • Matches: De Aanbieder en de Vrager stellen onderling in overleg de Ureninzet vast
  Matchnummer op matchformulier en gedeelte van accountant en notaris dienen niet ingevuld te worden
  De Vrager levert het ingevulde matchformulier in bij de poortwachter. De match is pas goedgekeurd en afgerond wanneer de accountant en de notaris het matchformulier hebben ondertekend. Zowel Vrager als Aanbieder dienen een kopie van het matchformulier na afloop van de Beurs op te halen bij de Helpdesk
 • Badges: Alle deelnemers zijn geregistreerd. U krijgt bij aankomst op de Slingerbeurs een badge. Alleen personen met een roze badge kunnen matches maken. Geen badge betekent dus geen match!
 • Stageplekken: Vragers en aanbieders mogen geen stageplekken vragen of aanbieden
 • Kopie matchformulier: Na afloop van de Slingerbeurs dient u een kopie van uw matchformulier op te halen bij de Helpdesk. Wij zenden deze NIET na
 • Donaties: Er mag GEEN financiële bijdrage gevraagd of ontvangen worden.
 • Opvolgen matches: De vrager is verantwoordelijk voor het opvolgen van de match, de vrager neemt voor 1 juli contact op met de aanbieder voor het maken van een afspraak. De vrager kan een match niet afdwingen als de aanbieder een goede reden heeft om een match niet door te laten gaan. Het team van De Slinger zal regelmatig informeren bij zowel vragers als aanbieders hoe de stand van zaken is.
 • Vragers: Uw organisatie moet gehuisvest te zijn in de gemeente Almelo en richt zich op de inwoners van de gemeente Almelo. U mag maximaal 5 matches maken. Een aantal keer per jaar zetten we een match in het zonnetje. Van deze match moeten wij uiteraard op de hoogte zijn middels één of meerdere foto’s en een kort stukje.
 • Aanbieders: U krijgt een statafel met nummer en bedrijfsnaam. U mag reclamemateriaal op de tafel leggen en 1 banner meenemen (max 1.50 m breed). Van 14.30 – 15.45 uur dient er iemand van uw bedrijf aanwezig te zijn bij de statafel die u is toegewezen. Deze persoon dient op de hoogte te zijn van uw aanbod. U bepaalt zelf met wie u een match maakt.
 • De Slinger: Het team van de Slinger behoudt zich het recht voor een bezoeker, vrager of aanbieder te weigeren, een vraag of aanbod te herformuleren (uiteraard in overleg) en regelmatig te informeren naar de voortgang van een match.
 • De Slinger Almelo kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van een match. Voorafgaand aan een match dienen vrager en aanbieder duidelijk te hebben wie waarvoor verantwoordelijk dan wel aansprakelijk is. Schade of letsel ontstaan tijdens het uitvoeren van een match dient tussen vrager en aanbieder opgelost te worden.
Overzicht aanbod
Overzicht vragen

Maatschappelijk ondernemen begint hier!

Meld je aan voor de slingerbeurs

Klik hieronder op de selectie van je keuze en geef aan of je een aanbieding of een vraag hebt!
Mocht je een algemene vraag hebben neem dan regulier contact met ons op door hier te klikken!

MELD JE AAN | AANBOD
MELD JE AAN | VRAAG